ALGIS CLIMA, S.L.

Aire Condicionat, Refrigeració i Fred Industrial


Després de més de 25 anys d'experiencia en el sector ALGIS CLIMA neix amb el propòsit d'ajudar als nostres clients en els seus projectes de climatització i procesos de Fred Industrial.

El nostre projectre d'empresa, engloba tots els serveis relacionats amb la Climatització.
Projectes, estudis tècnics-econòmics, serveis de manteniment, reparacions i muntatges, desde una petita instal·lació a nivell doméstic fins a un
gran projecte industrial. Abarcant totes les especialitats del clima, des del fred a la calefacció o el tractament d'aire, però amb una marcada especialització, gràcies als tècnics de que disposem, pels rams de l'Aire Condicionat, la Refrigeració i el Fred Industrial.

Empresa registrada a l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya. Concretament com a empresa instal·ladora-mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis (REITE) i com a Empresa instal·ladora-conservadora d'instal·lacions frigorífiques.